Kontaktuppgifter

 

Oy Närko Ab

PL 16, Nixvägen 16
64200 Närpes
FINLAND

Telefon: +358 (0)207 662 200
Fax: +358 (0)207 662 400

Epost: fornamn [dot] efternamn [snail] narko [dot] com

 
Javascript is required to view this map.

Kontakt

Kvalitet & Miljö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekväm och enkel säkring av lasten

Närkos ansvar - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Närko tillverkar högklassiga produkter för företag med speciella transportbehov. Kvalitet och miljö är viktiga nyckelord, som genomsyrar hela verksamheten. Lång erfarenhet och ständig utveckling, kombinerat med effektiv produktion, gör att vi uppnår ett bra urval kompletta släpvagnar och bilpåbyggnader, som tillgodoser transportbranschens krav på pris och teknisk kvalitet.

Ett kundorienterat flexibelt tänkande, är en naturlig och viktig del av verksamheten, där våra värderingar styrs av ärlighet och ansvar. Med hjälp av vårt certifierade ledningssystem, enligt ISO 14001 och ISO 9001, säkerställer vi att produkterna håller länge och är återanvändbara. Underleverantörer väljs med omsorg och vi samarbetar med dem för att uppnå våra målsättningar.

Kvalitet
Innan levereras genomgår alla produkter en omfattande kvalitetskontroll. Till leveransrutinerna hör även noggranna axelmätningar och – kontroller, innan enheten frisläpps från fabriken. Genom att ha axlarna korrekt inställda minskar bränsleförbrukningen och däcken nöts inte i förtid.

Miljö
Miljöansvar finns inbyggt i produkterna. En viktig princip är att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom förebyggande åtgärder. För att minska spill i produktion skapas modulariserade produkter.

Produkternas vikt och livslängd
En betydande miljöaspekt är produktens vikt och hållfasthet, som tillsammans påverkar produktens livslängd. För att få lätta konstruktioner är konstruktionsprincipen att inga onödigt tunga konstruktioner skall förekomma i produkten. Där det finns möjlighet, används ett lättare material. Det innebär att man antingen kan öka mängden gods som transporteras per gång, eller att bränsleförbrukningen minskar för en viss transport. Båda alternativen är ett bättre miljöval. Det specialstål, som används i våra chassier, har noga valts ut för att minska vikten, samt öka hållfastheten, och därmed förlänga produktens livslängd.

Ytbehandling
Beträffande målfärg har Närko tagit i bruk ett ytbehandlingssystem som innehåller mindre mängder lösningsmedel.

Material skall återvinnas
Allt material i produkterna kan återanvändas, (metaller, däck och element).  Instruktioner för skrotning finns uppgjorda för eftermarknaden. Utslitna däck tas emot på verkstäder för återanvändning. I Finland ingår återvinningsavgift i priset. Elektronikskrot från våra produkter samlas in via återvinningssystem.

Arbetsmiljö och ergonomi
Vi vill förbättra arbetsmiljön för dem som skall använda produkterna. Produkternas ergonomiska egenskaper tas därför i beaktande vid utvecklingsfasen, med målsättningen att det skall vara lätt att använda Närko-produkter.